تبلیغات
هرچی تو بخوای!!! - دست دادن

نویسنده :یاسی
تاریخ:پنجشنبه 6 بهمن 1390-08:59 ق.ظ

دست دادن

دست دادن

1.وقتی وارد جمعی میشوید، لازم نیست با همه دست بدهید.

2.با افرادی كه صمیمی نیستید دست دادن نباید خیلی سرد باشد ونه خیلی محكم كه باعث رنجش و درد شود.

3.وقتی كسی دست خویش را جهت احوالپرسی پیش می آورد، وی را معطل نگذارید.

4.با نوك انگشتان دست ندهید.

5.بهتر است هنگام دست دادن دست كش خویش را از دست خارج كنید.

6.با دست خیس برای دست دادن پیش قدم نشوید.

7.زودتر از فرد بزرگتر یا مقام بالاتر دست خود را پیش نبرید.(دست دادن از بزرگتر یا مقام بالاتر است)

8.هنگام احوالپرسی و دست دادن، بهتر است ارتباط چشمی نیز برقرار كنید.

9.هنگام دست دادن؛ كلید یا چیز دیگر در دست نداشته باشید.

10.اگر ماشین متوقف است به منظور احترام بیشتر بهتر است پیاده شوید سپس دست دهید واحوالپرسی كنید.

11.برای دست دادن، دست خود را از فاصله دور دراز نكنید.

12.با دست آلوده به دیگران دست ندهید.

13.وقتی میخواهید به چند نفر دست بدهید، با همه آنها ارتباط چشمی برقرار كنید.

14.هنگامی كه كسی چیزی در دست دارد یا مشغول انجام دادن كاری با دست است، جهت دست دادن به وی، پیش قدم نشوید.(اگر لازم است پیشنهاد كمك دهید.)