تبلیغات
هرچی تو بخوای!!! - ملاقات با پزشك

نویسنده :یاسی
تاریخ:یکشنبه 11 دی 1390-07:47 ب.ظ

ملاقات با پزشك

1.وقتی قصد مراجعه به مطب پزشك دارید، شایسته است لباس تمیز بپوشید.

2.قبل از مراجعه حضوری به مطب دكتر، از طریق تماس تلفنی، از حضور دكتر مطمئن شوید. سپس مراجعه كنید.

3.بعنوان همراه بیمار، بهتراست اجازه دهید تاوی به تنهایی وخصوصی باپزشك مشورت نماید.(مگراینكه خودش ازشما درخواست همراهی كند.)

4.درسالن انتظار یامكانهای دیگر به بیماران خیره نشوید.

5.بعنوان بیمار، حتی الامكان كودكان خردسال را به همراه نبرید.

6.بهتر است تعداد لباسهایی كه برروی هم می پوشید، كمتر باشد تا معاینه راحت تر صورت گیرد.

7.تانفر قبل بیرون نیامده است، داخل نشوید.

8.اگرآشنایان پزشك هستید، شایسته است همچون دیگران نوبت بگیرید وحق ویزیت راپرداخت كنید.

9.بدون هماهنگی با منشی یا اجازه از پزشك وارد مطب نشوید.

10.نكاتی راكه می خواهید با دكتر درمیان بگذارید به خاطر بسپارید یا یادداشت كنید.

11.شایسته نیست وقتی پزشك درحال ویزیت بیمار است، جهت احوالپرسی یا دیدار دوستانه، در را باز كرده یا داخل شوید.